دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

تغذیه خودکار - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

ADF | Automatic document feeder

ممکن است که شما تعداد زیادی سند برای اسکن داشته باشید. (Automatic document feeder (ADF، یک قطعه برای تغذیه اتوماتیک اسکنر است که به صورت خودکار سند را به اسکنر تحویل می دهد. بعضی از مدل های اسکنر و دستگاه های چند کاره از این ویژگی برخوردارند و در نتیجه برای اسکن اسناد و برگ ها در حجم بالا مشکلی نخواهید داشت. حداکثر سند یا برگی که یک ADF می پذیرد نیز باید مدنظر قرار گرفته شود.