دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

ترمز پارک الکترونیکی - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Electronic Parking Brake

سیستم ترمز پارک یا EPB، جایگزین ترمزدستی کنسول میانی خودروها شده است که با افزودن یک پدال در کنار پدال کلاج به طور الکترونیکی (سیمی یا بی سیم) کار ترمزدستی سابق را انجام می دهد و در کنسول میانی فضای بیشتری را آزاد می کند. این سیستم انواع  Auto Hold (انجام عملیات ترمزدستی در ترافیک به طور اتوماتیک) و hill-hold (انجام عملیات ترمزدستی در سربالایی ها و سرپایینی ها به طور اتوماتیک برای جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو) را دارد.