دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های تحلیل حساسیت - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

sensitivity analysis

بطور خلاصه می توان گفت تحلیل حساسیت عبارت است از تکرار محاسبات در یک فرآیند مالی با تغییر پارامتر های اصلی و مقایسه نتایج بدست آمده از اطلاعات اولیه.