دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های تاتو - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Tattooing

خال كوبي؛ ايجاد رنگ دائمي روي پوست با سوزن زدن