دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بهره پول

Interest rate money

نرخ بهره پول یا Interest rate money، مقدار رشد پول به صورت درصد و سالیانه است که باعث رشد اصل پول در یک دوره زمانی مشخص می شود.

نکاتی در مورد نرخ بهره پول :
نرخ بهره در یک محیط تجاری و اقتصادی متاثر از نرخ بهره در بانک ها است.
بخشی از نرخ بهره شامل نرخ تورم در جامعه است.
نرخ بهره کمتر، باعث رونق اقتصادی می شود.

بهره پول

Interest money

بهره پول یا Interest money عبارت است از هزینه، قیمت و یا اجاره پرداخت شده برای استفاده از پول و سرمایه به طور موقت