دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بهره پول - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

Interest rate money

نرخ بهره پول یا Interest rate money، مقدار رشد پول به صورت درصد و سالیانه است که باعث رشد اصل پول در یک دوره زمانی مشخص می شود.

نکاتی در مورد نرخ بهره پول :
نرخ بهره در یک محیط تجاری و اقتصادی متاثر از نرخ بهره در بانک ها است.
بخشی از نرخ بهره شامل نرخ تورم در جامعه است.
نرخ بهره کمتر، باعث رونق اقتصادی می شود.

    بهره پول - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

    Interest money

    بهره پول یا Interest money عبارت است از هزینه، قیمت و یا اجاره پرداخت شده برای استفاده از پول و سرمایه به طور موقت