دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های بافت - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Connective tissue

بافت پیوندی بافتی سخت و محکم است و توان مقاومت در مقابل فشار های سریع را دارد و در مقابل کشش های انفجاری و یا ناگهانی تحمل بیشتری نسبت به تار عضلانی دارد.

    بایگانی‌های بافت - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

    Flexibility

    این قابلیت جسمانی عبارت است از توانایی حرکت آزادانه مفصل در هر جهت و یا بطور اختصاصی تر در تمام طول دامنه حرکتی مفصل، بدون اینکه صدمه یا فشاری بر مفصل وارد آید.به عبارتی قابلیت کشش عضلات و بافت های همبند اطراف مفصل را در تمام دامنه حرکتی مفصل انعطاف پذیری آن مفصل می نامند.