دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های انواع پروژه - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Exclusive projects

در واقع به پروژه هایی گویند که به هم وابسته نیستند،که در این صورت از روش ها و تکنیک های اقتصاد مهندسی برای ارزیابی آنها استفاده می شود.