دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های انعطاف پذیری - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Flexibility

این قابلیت جسمانی عبارت است از توانایی حرکت آزادانه مفصل در هر جهت و یا بطور اختصاصی تر در تمام طول دامنه حرکتی مفصل، بدون اینکه صدمه یا فشاری بر مفصل وارد آید.به عبارتی قابلیت کشش عضلات و بافت های همبند اطراف مفصل را در تمام دامنه حرکتی مفصل انعطاف پذیری آن مفصل می نامند.

    بایگانی‌های انعطاف پذیری - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

    Components of Physical Fitness

    بطور کلی امروزه این موضوع مورد قبول همگان قرار گرفته است که یک برنامه خوب آمادگی جسمانی بر چهار جز آمادگی در ارتباط با سلامتی و در جهت افزایش آن و ظرفیت عملی بدن شامل استقامت قلبی – عروقی، قدرت، استقامت عضلانی و انعطاف پذیری و ترکیب بدن تاکید می کند.