دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

اندازه گیری رزولوشن - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Megapixels

مگاپیکسل یا Megapixels، به معنی میلیون پیکسل و یکایی است که برای اندازه گیری رزولوشن سنسور تصویر به کار می رود.