دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

اندازه گیری رزولوشن - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Megapixels

مگاپیکسل یا Megapixels، به معنی میلیون پیکسل و یکایی است که برای اندازه گیری رزولوشن سنسور تصویر به کار می رود.