دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

اندازه گیری رزولوشن سنسور تصویر - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Megapixels

مگاپیکسل یا Megapixels، به معنی میلیون پیکسل و یکایی است که برای اندازه گیری رزولوشن سنسور تصویر به کار می رود.