دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های استقامت قلبی - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Components of Physical Fitness

بطور کلی امروزه این موضوع مورد قبول همگان قرار گرفته است که یک برنامه خوب آمادگی جسمانی بر چهار جز آمادگی در ارتباط با سلامتی و در جهت افزایش آن و ظرفیت عملی بدن شامل استقامت قلبی – عروقی، قدرت، استقامت عضلانی و انعطاف پذیری و ترکیب بدن تاکید می کند.