دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

یو اس بی

USB | Universal Serial Bus

یو اس بی (به انگلیسی USB و مخفف Universal Serial Bus)، در حوزه فن آوری اطلاعات به یک استاندارد گذرگاه سریال گفته می شود که برای ایجاد واسطه بین افزاره ها و رایانه کاربرد دارد. این گذرگاه به منظور فراهم کردن روشی جهت اتصال تعداد زیادی سخت افزار جانبی توسط یک درگاه رابط استاندارد و همچنین بهبود قابلیت های اتصال و اجرا ابداع شد. این پروتکل در سه نسخه ی 1.0, 2.0, 3.0 ارائه شده است.