دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

تونر

Toner

تونر (Toner)، نام پودری است که در چاپگر لیزری استفاده می شود که متن و عکس های چاپ شده در صفحه را شکل می دهد. در گذشته فقط از کربن درست می شد، پس از آن برای بهبود کیفیت جاپ، کربن با پلیمر به کارگرفته شد. ذرات تونر توسط حرارت ذوب می شوند به کاغذ متصل می شوند.