digi pedia web design

ارزش زمانی پول / Time Value of Money

ارزش پول با گذشت زمان تغییر می کند و وجود نرخ های مورد انتظار سرمایه گذاران در محیط های تجاری، اقتصادی و صنعتی ارزش زمانی پول را توجیه می کند. ارزش زمانی پول یا Time Value of Money وقتی بیشتر نمایان می شود که در یک دوره زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد.

تعداد محتوا: 143 پست
نویسنده محتوا: هوتن بختیاری
درباره نویسنده:
از زمانی که به دنیای مجازی علاقه مند شدم به طور مداوم دانستنی ها و تجربه های مختلفی را در زمینه های متنوع کسب کردم که بدون هیچ چشم داشتی آنها را در اختیار دیگران قرار میدهم تا در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را به دست آورند.