شرکت تولیدی و تحقیقاتی (دانش بنیان) پرسا
شرکت تولیدی تحقیقاتی پرسا هم اکنون بیش از ...

شرکت تولیدی تحقیقاتی پرسا هم اکنون بیش از ۲۰ قلم از محصولات غذایی و شیرخشک های تخصصی رادر سبد کالایی خود قرار داده که محصولات مشابه و رقیب کالایی با آن در بازارهای داخلی و گاها خارجی نیز وجود ندارد. از آن جا که یکی از اهداف شرکت، تامین نیاز و جلب رضایت مشتریان می باشد، لذا تولید بیش از ۵ قلم کالا جدید را سالیانه به طور متوسط در سرلوحه برنامه های تولیدی خود قرار داده است.

محمد نجفی
در حال به روز رسانی هستیم...