digi pedia web design

سانروف و مونروف / Sunroof - Moonroof

سانروف (Sunroof) و مونروف (Moonroof)، این دو عبارت می بایست ارتباط نزدیکی با خورشید و ماه داشته باشند. به طور کلی، هر صفحه ای که در سقف خودرو با هدف ورود نور یا هوا به داخل خودرو جاسازی شده باشد، سانروف یا مونروف نام دارد. برخی سانروف ها یا مونروف ها قابلیت باز و بسته شدن دارند، در حالی که برخی دیگر ثابت هستند. سانروف ها معمولاً شفاف هستند در حالی که مونروف ها را رنگی می سازند. در حقیقت مونروف نوع خاصی از سانروف است. سانروف داخلی در حقیقت نوعی است که صفحه متحرک آن بین سطح خارجی و داخلی سقف حرکت می کند. عملکرد مونروف می تواند برقی یا دستی باشد. هر سانروف شیشه ای با قابلیت باز و بسته شدن به صورت کشویی بین سطح خارجی و داخلی سقف، مونروف نام دارد.

انواع سانروف های خودرو :
1. سانروف داخلی (In-Built): سانروفی که صفحه آن بین سطح خارجی و داخلی سقف قرار می گیرد و به صورت کشویی باز و بسته می شود.
2. سانروف پاپ آپ (Pop-Up): سانروفی که با بلند کردن صفحه آن رو به بالا باز می شود.
3. سانروف اسپویلر (Spoiler): سانروفی که صفحه آن در بیرون سطح خارجی سقف قرار دارد و به صورت کشویی باز می شود.
4. سانروف جمع شونده (Folding): سانروفی که سطح آن پارچه ای است و پس از باز شدن، باید پارچه را جمع کرد.
5. سانروف جدا شونده (Removable): سانروفی که اندازه آن بزرگ تر است و می توان آن را از روی خودرو به طور کامل باز کرد.

تعداد محتوا: 143 پست
نویسنده محتوا: هوتن بختیاری
درباره نویسنده:
از زمانی که به دنیای مجازی علاقه مند شدم به طور مداوم دانستنی ها و تجربه های مختلفی را در زمینه های متنوع کسب کردم که بدون هیچ چشم داشتی آنها را در اختیار دیگران قرار میدهم تا در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را به دست آورند.
دسته محتوا: