digi pedia web design

نرخ بازگشت / ROR | Rate of return

نرخ بازگشت یا Rate of return، نرخی است برای نشان دادن تعادل بین هزینه ها و درآمدها در یک دوره زمانی مشخص (عمر مفید پروژه) که به عبارت دیگر درصدی از سرمایه اولیه است که به صورت سود، در یک دوره مشخص نصیب سرمایه گذار می شود. به دلیل وجود ریسک و عدم اطمینان در اجرای پروژه ها، نرخ بازگشت سرمایه قابل انتظار یک سرمایه گذار باید بیش از نرخ بهره بانک باشد.

تعداد محتوا: 143 پست
نویسنده محتوا: هوتن بختیاری
درباره نویسنده:
از زمانی که به دنیای مجازی علاقه مند شدم به طور مداوم دانستنی ها و تجربه های مختلفی را در زمینه های متنوع کسب کردم که بدون هیچ چشم داشتی آنها را در اختیار دیگران قرار میدهم تا در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را به دست آورند.
لینک های مفید: , ,