دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

رادیو گرافی

Radiography

تهيه و ثبت عكس بر روي كليشه‌ ها و فيلم راديولوژي از ساختمان‌هاي داخلي بدن به كمك عبور دادن اشعه ايكس يا اشعه گاما از بدن و سپس تاباندن آن بر روي فيلم حساس به اشعه را گویند.