digi pedia web design

کشش غیرفعال / Pull off

کشش غیرفعال روشی که شما در حالت استراحت به سر می برید و هیچ دخالتی در دامنه حرکتی ندارید. در این حالت یک نیرو خارجی بصورت دستی یا ماشینی اندامهای شما را حرکت می دهد این کشش زمانی موثر است که عضلات موافق ضعیف تر از آن باشند که بتوانند عکس العملی نشان دهند. عیب اصلی کشش  غیرفعال این است که احتمال خطر آن بسیار است زیرا اگر در حین تمرین شما دستگاه با بی احتیاطی نیرو خارجی بیش از حد بر شما وارد کند باعث درد شدید و آسیب دیدگی می شود.

تعداد محتوا: 143 پست
نویسنده محتوا: هوتن بختیاری
درباره نویسنده:
از زمانی که به دنیای مجازی علاقه مند شدم به طور مداوم دانستنی ها و تجربه های مختلفی را در زمینه های متنوع کسب کردم که بدون هیچ چشم داشتی آنها را در اختیار دیگران قرار میدهم تا در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را به دست آورند.
دسته محتوا: