digi pedia web design

پروتئین / Protein

پروتئین ها تقریا سه چهارم مواد جامد بدن را تشکیل می دهند. که این مقدار حدود 20 درصد وزن کل بدن انسان بالغ است. پروتئین ها در بافتهای مختلف بدن شامل عضلات، غضروف ها، پوست وبرخی مایعات بدن مثل آنزیم ها وجود دارند. پروتئین ها نقش مهمی در حیات موجود زنده دارند. بر این اساس پروتئین ها به عنوان اساس زندگی یاد شده است.

تعداد محتوا: 143 پست
نویسنده محتوا: هوتن بختیاری
درباره نویسنده:
از زمانی که به دنیای مجازی علاقه مند شدم به طور مداوم دانستنی ها و تجربه های مختلفی را در زمینه های متنوع کسب کردم که بدون هیچ چشم داشتی آنها را در اختیار دیگران قرار میدهم تا در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را به دست آورند.
دسته محتوا: