دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

حافظه

Memory

بخشي كه احساس‌ها، تاثيرات و عقايد را ذخيره كرده و محفوظ نگه مي‌دارد.