دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

مگاپیکسل

Megapixels

مگاپیکسل یا Megapixels، به معنی میلیون پیکسل و یکایی است که برای اندازه گیری رزولوشن سنسور تصویر به کار می رود.