دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

چاپ لیزری

Laser printing

چاپگر لیزری (Laser printing) نوع متداولی از چاپگرهای رایانه ای است که با سرعت و کیفیت بالا، متن و گرافیک را بر کاغذ ساده چاپ می کند. چاپگرهای لیرزی مانند دستگاه فتوکپی دیجیتال و پرینترهای چند منظوره از سیستم زیروگرافی (الکتروفتوگرافی) استفاده می کنند.