digi pedia web design

عیب یاب فشار متراکم سیلندر / IUPR | in use performance ratio

سیستم عیب یاب فشار متراکم هر سیلندر یا IUPR، سيستمی است که فشار متراکم در هر سيلندر را در هر لحظه نمايش می دهد و در صورت وجود ایراد، IUPR به راحتی نشتی در سوپاپ های هوا يا دود يا رينگ و پيستون را قابل تشخیص و بررسی جهت رفع نقص فنی خودرو قرار می دهد.

تعداد محتوا: 143 پست
نویسنده محتوا: هوتن بختیاری
درباره نویسنده:
از زمانی که به دنیای مجازی علاقه مند شدم به طور مداوم دانستنی ها و تجربه های مختلفی را در زمینه های متنوع کسب کردم که بدون هیچ چشم داشتی آنها را در اختیار دیگران قرار میدهم تا در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را به دست آورند.
دسته محتوا: