دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

ایزوفیکس

ISOFIX

ایزوفیکس یا ISOFIX، یک استاندارد جهانی برای ایمنی کودکان در خودروهای سرنشین دار است و این سیستم نام های مختلف دیگری نیز دارد. ایزوفیکس سازمان جهانی استاندارد سازی است که بر روی سیستم نگهدارنده صندلی های ایمن برای کودکان کار می کند. این سیستم در خودروهایی که مجهز به قلاب های ایزوفیکس باشند، صندلی کودک را کاملا مهار می کند. از آنجا که لگن و مفصل ها در کودکان کامل شکل نگرفته است؛ بر خلاف افراد بالغ، به طور کامل در کمربندهای ایمنی این سه نقطه‌ مهار نشده و در زمان تصادف به سمت بالا فشرده می‌شوند. کودکان باید از صندلی بالا برنده استفاده کنند که به کمربند ایمنی مجهز باشد. به این ترتیب رکاب کمربند در محل مناسب قرار می‌گیرد و نوار قطری نیز براحتی روی شانه مهار می‌شود.