digi pedia web design

اینترو / Intro

صفحه ابتدایی یا اولیه در برخی از وب سایت ها است که کاربر با عبور از این صفحه، به سایت اصلی هدایت می‌شود. بیشتر Introها از فلش یا طرح گرافیکی پیاده سازی می‌شوند. همچنین از Intro برای ارائه اهداف، معرفی سایت یا معرفی خدمات سایت استفاده می شود.

تعداد محتوا: 143 پست
نویسنده محتوا: هوتن بختیاری
درباره نویسنده:
از زمانی که به دنیای مجازی علاقه مند شدم به طور مداوم دانستنی ها و تجربه های مختلفی را در زمینه های متنوع کسب کردم که بدون هیچ چشم داشتی آنها را در اختیار دیگران قرار میدهم تا در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را به دست آورند.
دسته محتوا: