دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

فوکوس

Focus

فوکوس یا Focus، اصطلاحی است که درباره کانونی کردن نور رسیده منبع سوژه به ابزار اپتیکی و در نتیجه دریافت تصویر واضح و بدون تاری اتلاق می شود. عمل فوکوس در دوربین های عکاسی، فیلم برداری، دوربین های دو چشمی، میکروسکوپ ها، تلسکوپ ها و … می تواند به صورت دستی و یا اتوماتیک انجام گیرد.