digi pedia web design

مکانیسم عملکرد موتور / Engine Operation Mechanism

موتور خودرو در یک نگاه، شامل تعداد زیادی از قطعات مختلف است و هر یک، نقش های خاصی را بر عهده دارند.
اجزای اصلی موتور:
1. سیلندر: هسته اصلی موتور است که حرکت پیستون و همه فرایند احتراق در داخل آن صورت می گیرد.
2. پیستون: قطعه فلزی است که با حرکت بالا و پایین سیلندر، میل لنگ را به حرکت درمی آورد.
3. میل لنگ: به وسیله شاتون به پیستون متصل است و سبب تبدیل حرکت بالا و پایین آن به حرکت دورانی می شود.
4. سوپاپ ها: دریچه های ورود سوخت و هوا و نیز خروج گازها را باز و بسته می کنند.
5. شاتون: قطعه ای است که پیستون را به میل لنگ متصل می کند.
6. شمع: قطعه ای الکتریکی است که با جرقه زدن، عمل احتراق را در موتور انجام می دهد.

مراحل عملکرد موتور برای تبدیل سوخت به انرژی حرکتی در خودرو:
1. سوپاپ ورود هوا باز شده و با حرکت رو به پایین پیستون، مخلوط هوا و سوخت وارد سیلندر می شود.
2. سوپاپ ها بسته شده و با حرکت رو به بالای پیستون، مخلوط هوا و سوخت به شدت فشرده می شود.
3. وقتی که پیستون به بالاترین سطح خود رسید، با جرقه زدن شمع، احتراق انجام می شود و نیروی حاصل از احتراق، پیستون را با فشار بسیار بالا به پایین هدایت می کند.
4. در مرحله آخر نیز سوپاپ خروجی باز شده و با حرکت رو به بالای پیستون، تمامی گازهای حاصل از احتراق، از سیلندر خارج می شوند.
این چرخه چهار مرحله ای، به سرعت در موتور تکرار شده و موتور روشن می شود. گفتنی است، در خودروها، برای افزایش توان خروجی، از موتورهای 4، 6، 8، و یا 12 سیلندر استفاده می شود.

تعداد محتوا: 143 پست
نویسنده محتوا: هوتن بختیاری
درباره نویسنده:
از زمانی که به دنیای مجازی علاقه مند شدم به طور مداوم دانستنی ها و تجربه های مختلفی را در زمینه های متنوع کسب کردم که بدون هیچ چشم داشتی آنها را در اختیار دیگران قرار میدهم تا در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را به دست آورند.
دسته محتوا: