دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی
دیجی گالری نمایانگر عکس های دیدنی از سراسر کشور ایران است که این گالری دیجیتال توسط تیم هوتن و هاتف بختیاری ایجاد و معرفی می گردد تا بیشتر با مکان های گردشگری و دیدنی ایران آشنا شوید.