دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

چاپ دو رو

Duplex printing

چاپ دورو یا به بیان دیگر Duplex printing، ویژگی است که بر روی پرینترها و دستگاه های چند کاره این امکان را به کاربر می دهد که بر روی هر دو روی یک برگ به طور اتوماتیک محتوای خود را چاپ نماید. بدیهی است که پرینترهای بدون این ویژگی فقط قابلیت چاپ بر روی یک روی کاغذ را دارند.