دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

دیافراگم

Diaphragm

دیافراگم یا diaphragm، قسمتی از دوربین است که می توان با تغییر گشودگی آن میزان نور ورودی را کنترل کرد. هر چه دیافراگم بازتر باشد نوردهی بیشتر است. معمولا نسبت کانونی با حرف f نشان داده می شود. این نسبت هرچه کوچکتر باشد اپتیک سریع تر است. برای مثال یک لنز با نسبت کانونی f/2.8 سریع تر از لنزی با نسبت کانونی f/5.6 است. نسبت کانونی با عمق میدان نسبت مستقیم دارد. عملکرد باز و بسته شدن دیافراگم بوسیله ی چند تیغه انجام می شود.