دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

چراغ روشنایی روز

Day light

سیستم چراغ روشنایی روز یا Day light، باعث بهتر دیده شدن خودرو و جلب توجه عابران پیاده و خودروهای اطراف می گردد تا شرکت های طراحی و مهندسی خودروسازی با این تکنولوژی امکان به حداقل رساندن تصادف ها را فراهم کنند. البته ویژگی دیگر این سیستم در شرایط آب و هوایی مه آلود، طوفانی و … برای آگاهی سایر اطرافیان خودرو می باشد.