تیراگ مدیا در برندینگ

در افسانه‌های کهن از رشته کوه البرز تحت عنوان تیراگ نام برده‌اند که در واژه نامه کتاب سوشیانس نیز از آن یاد شده است.

تیراگ مدیا رسانه ای متفاوت با بررسی به مسائل و دغدغه های هنرمندان شهرمون در استان البرز می پردازد.

رسانه تیراگ دارای بخش های مختلفی مانند: برنامه هنرمند، برنامه ممیز 26 و ... می باشد.

تنها منبع معتبر و کانال اطلاع رسانی رسمی پیج اینستاگرام تیراگ مدیا @tiragmedia.ir است.