طراحی سایت ویترینی در برندینگ

طراحی سایت ویترینی

طراحی سایت ویترینی نوعی از طراحی است که اطلاعات محدودی در مدت زمان محدود نمایش می گذارد

طراحی سایت های ویترینی به صورت استاتیک یا ثابت هستند.

سایت های ویترینی باعث اعتبار شرکت ها می شود و طراحی این سایت ها دارای اهمیت بالایی است .

برای طراحی سایت ویترینی باید اطلاعاتی در اختیار واحد فنی بگذارید تا یک طراحی جذاب در اختیار شما قرار دهند.