شیده خانی در برندینگ

شیده خانی متولد هزار و سیصدو هشتادو دو، زاده کرج می باشد.

درسن هفده سالگی مشغول به کار تولید محتوا گردید.

رشته تحصیلی او در دوران تحصیل قبل از آکادمیک علوم تجربی می باشد.

وی به رشته های همچون والیبال، بدمینتون و دو استقامتی علاقه مند و در این رشته های ورزشی مقام کسب کرده است.

رنگ مورد پسند او سفید و فصل مورد علاقه او بهار است.