رابعه اسکویی در برندینگ

رابعه اسکویی زاده ۱۳۴۵ در تهران، هنرپیشه سینما و تلویزیون اهل ایران است.

بازگشت رابعه اسکویی از شبکه جم و ابراز پشیمانی او و عکسی که در حرم امام رضا از او منتشر شد شروع ماجرایی تازه بود تا دوباره نام بازیگران به جم رفته زنده شود.

در روزهایی که تب رفتن از ایران داغ بود و تعدادی از بازیگران راه شبکه جم را در پیش گرفته بودند، رابعه اسکویی نیز از ایران رفت و بعد از مدتی با پشیمانی دوباره به کشور بازگشت.

این اتفاق نام رابعه اسکویی را در لیست پرحاشیه ترین بازیگران سال قرار داد.