لادن طباطبایی در برندینگ

سیده لادن طباطبائی زاده ۹ اردیبهشت ۱۳۴۹ در تهران بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران است.

یکی دیگر از ماجراهایی که بعد از مدتها تازه شد، داستان جدایی لادن طباطبایی و همسرش و رفتن خانم بازیگر از ایران بود.

مصاحبه جنجالی همسر لادن طباطبایی و پاسخ های جنجالی تر خانم بازیگر باعث شد تا موج تازه ای از حاشیه سازی ها اطراف خانم بازیگر رقم بخورد و حرفهای تازه ای از رفتار نامناسب لادن طباطبایی با همسر و دخترش در رسانه ها متتشر شود و تکذیب پشت تکذیب رسانه ای شود.

ماجرای جدایی لادن طباطبایی و سرپرستی دخترش و رفتن از ایران نام خانم بازیگر را وارد لیست پرحاشیه ترین بازیگران سال کرد.