برند عنوان قانونی نام و نشان تجاری (branding) که...

برند (brand)، نمانام یا مارک (marque) همان چیزی است که مخاطب با دیدن، شنیدن، حس کردن یا هرگونه ارتباطی با آن به صورت مفهومی، دیداری یا لفظی صفات و ویژگی‌های خود را در ذهن و قلب مخاطب تداعی می‌کند.

به بیان دیگر «برند» دارای ماهیت اجتماعی است و برندهای قدرتمند آن هایی هستند که افراد نسبت به آن‌ها حس مالکیت دارند.

برندهای برتر می‌توانند هیجان و عواطف مصرف‌کنندگان خود را برانگیزند و مشتریان نیز به این نام‌ها اعتماد داشته و از آن‌ها انتظار خلق ایده‌های برتر و نوآوری را دارند.

یکی از مهم‌ترین معیارهای وفاداری به برند، عامل یادآوری و بازآوری برند می‌باشد که زمینه را برای یادآوری مشتریان و بازگشت آنها فراهم می‌آورد.