digi pedia web design

سهام / stock

سهام عبارت است از سندی قابل معامله که شرکت منتشر کننده به خریدار می فروشد که در این سند تعداد سهام و ارزش اسمی هر سهم مشخص شده و حاصل ضرب آنها، مبلغ بدهی شرکت منتشر کننده سهام به خریداران محسوب می شود.

1- سهام دارای تاریخ سر رسید نیست و دائمی است.
2- ارزش آینده سهام در بازار تعیین می شود.
3- هر سال، سود حاصل از فعالیت های تولیدی و صنعتی و یا مالی توسط شرکت منتشر کننده سهام محاسبه و بر اساس آن، سود سهام به سهام داران پرداخت می شود.
تعداد محتوا: 143 پست
نویسنده محتوا: هوتن بختیاری
درباره نویسنده:
از زمانی که به دنیای مجازی علاقه مند شدم به طور مداوم دانستنی ها و تجربه های مختلفی را در زمینه های متنوع کسب کردم که بدون هیچ چشم داشتی آنها را در اختیار دیگران قرار میدهم تا در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را به دست آورند.
لینک های مفید: , ,