digi pedia web design

دیجی گالری – آرامگاه حافظیه فارس | Tomb of Hafez Fars

حافظیه یا آرامگاه حافظ نام مجموعه ای آرامگاهی در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه ی قرآن است که آرامگاه حافظ شیرازی را در خود جای‌ داده است. مساحت حافظیه 2 هکتار بوده و از 2 صحن شمالی و جنوبی تشکیل یافته است و این صحن ها توسط تالاری از یکدیگر جدا شده اند. این مجموعه 4 در ورودی – خروجی دارد که درب اصلی در سمت جنوب آن، دو در در سمت غرب و یک در در سمت شمال شرق مجموعه قرار گرفته است.

تالار حافظیه که از آثار دوره ی زندیان است، 56 متر طول و 8 متر عرض دارد و از 20 ستون سنگی، هر کدام به ارتفاع 5 متر تشکیل شده است. این تالار پیش تر شامل 4 ستون و 4 اتاق بوده است که بعدها اتاق ها از محدوده ی آن حذف شده اند. در سمت شرق و غرب تالار 2 اتاق که یکی متعلق به سازمان میراث فرهنگی و دیگری مربوط به دفتر آرامگاه وجود دارد. شیوه ی معماری این تالار متأثر از معماری دوره های هخامنشیان و زندیان است.

 

Main sources of news : wikipedia (Tomb of Hafez Fars)

دیجی گالری – آرامگاه حافظیه فارس | Tomb of Hafez Fars
تعداد محتوا: 143 پست
نویسنده محتوا: هوتن بختیاری
درباره نویسنده:
از زمانی که به دنیای مجازی علاقه مند شدم به طور مداوم دانستنی ها و تجربه های مختلفی را در زمینه های متنوع کسب کردم که بدون هیچ چشم داشتی آنها را در اختیار دیگران قرار میدهم تا در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را به دست آورند.
دسته محتوا: