digi pedia web design

استقامت عضلانی / Muscular endurance

استقامت عضلانی برای اجرا بهتر بسیاری از مهارتهای ورزشی ضرورت دارد.به همین دلیل یکی از عوامل آمادگی جسمانی به شمار می آید. استقامت عضلانی، توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای انجام تعدادی حرکات یکنواخت و یا انقباض نسبتا طولانی است. قابلیت مذکور، معمولا با شمارش تکرار (مانند دراز و نشست) یا مدت انقباض (کشش بارفیکس در زنان) در حرکتی خاص مورد ارزیابی قرار می گیرد. استقامت عضلانی تا حد زیادی به قدرت و قابلیت هوازی مربوط می شود. به عبارت دیگر، استقامت عضلانی، توانایی انقباض یک عضله یا گروهی عضله بطور مداوم و پایدار بودن ایجاد خستگی مفرط است.

تعداد محتوا: 143 پست
نویسنده محتوا: هوتن بختیاری
درباره نویسنده:
از زمانی که به دنیای مجازی علاقه مند شدم به طور مداوم دانستنی ها و تجربه های مختلفی را در زمینه های متنوع کسب کردم که بدون هیچ چشم داشتی آنها را در اختیار دیگران قرار میدهم تا در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را به دست آورند.
دسته محتوا: